Řešení

S našimi strategickými partnery navrhujeme a realizujeme rozsáhlé investiční projekty, ve kterých využíváme hlubokých zkušeností získaných dlouholetým působením v oblasti výroby hřebíkovacích automatů a kolátorovaného spojovacího materiálu. Všechnu tuto znalost předáváme prostřednictvím návrhu a realizace komplexního řešení výrobních procesů, dosahujícich špičkových výkonnostních charakteristik a reflektujících specifické požadavky našich zákazníků. Námi navrhovaná řešení umožňují rychlý start efektivní výroby s minimálím rizikem. Pomáháme, a to nejen začínajícím firmám, ke snížování nákladů, zvýšování produktivity a kvality a k celkovému zvýšení návratnosti investice do našich technologií.

Soustředíme se na:

  • zpracování projektové dokumentace
  • dodávky hřebíkovacích automatů, kolátorovacích systémů a válcovacích strojů
  • uvedení celků do provozu včetně provedení garančních zkoušek
  • navržení optimálních výrobních procesů
  • školení řídících pracovníků a operátorů strojů
  • dodávky vstupního materiálu
  • nabídku spolehlivých servisních služeb

Výkon postavený na vysokém stupni automatizace, kvalita a spolehlivý servis pomáhá naším zákazníkům udržovat a zvyšovat jejich konurenceschopnost na globálním trhu.